Vad är mental träning?

Mental träning används för att möjliggöra att en person eller lag skall kunna prestera på högsta nivå oavsett omständigheterna. På samma sätt som att du springer långa sträckor för att öka din kondition, att du slår 10 straffar i slutet av träningen för att bli bättre eller att du åker till driving rangen för att förbättra till tillslag, borde du även träna dina mentala verktyg för att öka din prestation. Att optimera sin prestation genom mental träning är alltså någon som alla kan ta nytta av, inte bara personer eller lag som stött på problem.

Om du tänker dig en bräda som är 10 cm bred och 5 meter lång. Vi lägger några tjocka böcker under var ände för att höja brädan 15cm upp i luften. Du får nu i uppgift att balansera från den ena änden till den andra. Inte så svårt, va? Tänk dig därefter att plankan lyfts upp 30 meter från marken och du ska göra om uppgiften att balansera över plankan. Den fysiska prestationen som krävs att balansera över plankan är visserligen samma men plötsligt upplevs uppgiften som omöjlig för de flesta. Liknande, men kanske inte lika dramatiska, scenarion händer i idrotten hela tiden. Varför är den sista, avgörande straffen jobbigare att lägga jämfört med en straff på träning? Eller varför känns en putt för birdie jobbigare jämfört med en putt för dubbel boogie. Mental träning hjälper dig att hantera yttre faktorer – omständigheterna – för att hjälpa dig prestera på din högsta nivå.

 

Varför mental träning?

Varje dag pratar vi med oss själva tysta i huvudet och varje dag föreställer vi oss olika scenarion om saker som hänt eller vi tror kommer att hända. Du har ett val att välja mental träning som ett verktyg för att göra något produktivt och utvecklande av dina tankar och föreställningar. Mental träning hjälper dig att omprogrammera dina tankeprocesser för att kunna blir mer förbättra din prestation.

Forskning visar tydligt på att framgångsrika elitidrottare tränar sina mentala verktyg på ett systematiskt sätt i större utsträckning än vad mindre framgångsrika idrottare gör. Det finns även forskning som tyder på att framgångsrika atleter har bättre mentala verktyg för att hantera olika situationer än inte lika framgångsrika atleter.