Gör 2019 till ditt år

Idag tänkte jag att jag skulle skriva lite om målsättning eftersom jag tror att det är nu i december/januari flest mål sätts. Målsättning är genom flertal studier bevisat att

  1. Öka ansträngning
  2. Öka ihållighet i svårigheter
  3. Öka motivation
  4. Rikta fokus till relevanta beteenden

I ärlighetens namn tror jag att det leder till ännu fler beteendeförändringar eftersom målsättning är ett av de största ämnena inom prestationspsykologi men just dessa 4 är vanligt förekommande. Däremot är det inte bara att skriva upp 3 mål och så tar man i mer och känner sig mer motiverad, tyvärr. Detta är ju bara fallet om du sätter rätt mål och på rätt sätt. Först och främst måste du veta varför du vill nå de målen du sätter? Är det på grund av vad andra tycker eller gör kan jag lova dig att du kommer att tappa motivationen. Vill du verkligen träna mer för att DU vill eller för att alla andra gör det? Du måste förstå varför du gör det, kanske för att må bra och vara piggare? Orka mer? Passion för något gör målsättningen mer effektiv, kommer mer om detta längre ner.

Så, vad man brukar prata om inom idrottspsykologi är dels lång- och kortsiktiga mål och även resultat-, prestation- och processmål. Jag tänker att vi kör en genomgång av de olika och hur man ska tänka när man sätter mål, och så avslutar jag med ett exempel i bild som kanske gör det lite mer tydligt.

 

 

Resultatmål
Här sätter man standards som är baserade på resultat eller på utfall som vi inte kan kontrollera, oftast är målen baserade på andra. Det kan tex. Vara att vinna en turnering, att bli uttagen till landslaget eller bli lagets bästa anfallare. Detta innebär att man kan göra sin bästa säsong i karriären men att man fortfarande inte är bäst eftersom andra fortfarande kanske är bättre.

Prestationsmål
Det är standarder som baseras på ens egna prestation och bedrifter. Tex. Att jag skulle vilja förbättra min tid på milen med 5 minuter, att jag vågar avsluta 10 gånger varje match, att jag ökar min träningsnärvaro.

Processmål
Detta innebär att man på ett produktivt sätt sätter standards för hur man ska agera och tänka i samband med en prestation. Det kan tex vara att du sätter som mål att svara med energi på ett misslyckande när du blir av med bollen, att du ska sträcka på tårna när du dyker i vattnet osv. De här sortens mål skulle jag säga är de viktigaste men kan också vara förödande om man gör fel. Det finns något som heter ”conscious processing” och ”process goal paradox” som är skriven om av Mullen & Hardy i flertal publikationer. Det innebär att man om man går in och fokuserar på specifika tekniska rörelser kan detta ha motsatt effekt och faktiskt leda till en ”choke”. Istället för att underlätta och öka prestationen går man omedvetet in och överkontrollerar sin rörelse och går tillbaka till ett inlärningsstadie. Ta golf till exempel. Du står inför en putt och det enda du vill är att träffa bollen rakt, i rätt styrka så att bollen går ner i hålet. Det är lätt att man går in och ”kontrollerar” rörelsen precis som när man lärde sig den och tänker på pendeln, hur man står med fötterna osv. Istället så vill man tänka mer holistiskt och dra fokus ifrån kroppens rörelse, tex ”mot hålet” ”mjuk vrist” ”rakt”.

Sist men lika viktigt är ju lång- och kortsiktiga mål. Här kan man tänka att passionen eller anledningen till att nå något sätter grunden för det långsiktiga målet. Jag tar mig själv som exempel så får du själv applicera på något som gäller dig. Jag älskar idrottspsykologi och att hjälpa människor och därför vill jag bli en av Sveriges bästa idrottspsykologiska coacher.

Långsiktigt mål – top 3 bästa idrottspsykologiska coacherna i Sverige.

Hur tar jag mig dit då? Här kommer kortsiktiga mål in, men dom måste fortfarande vara mål man uppnår. Tex. Att bli signad av min första förening, att 20% av min inkomst kommer ifrån mitt företag, att jag blir intervjuad i en tidning mm.

För att göra dom effektiva använder du dig av SMART

S-specifika – inte bara att ”bli bättre” utan jag vill komma ”top 3”.

M – mätbara – jag vill att 20% av mina inkomst kommer ifrån företaget

A – action based – ett specifikt beteende jag kan göra för att nå mitt långsiktiga mål. T.ex. publicera något på sociala medier varje vecka

R- realistiskt – Om du sätter mål är inte är realistiska för dig kommer du att bli besviken. Utmana dig själv men var realistiskt. Det är inte realistiskt för mig att bli världens bästa idrottspsykolog under 2019.

T- Tidsbegransat – Sätt deadlines för sig själv så att du faktiskt gör något åt dina mål. Jag vill att 20% av min inkomst ska komma ifrån mitt företag innan 2020.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *