Mental träning används för att möjliggöra att en person eller lag skall kunna prestera på högsta nivå oavsett omständigheterna. OptiMentalPerformance är ett företag som anpassar utbildning och coachning efter varje individ eller lag för att optimera lärandet och appliceringen. Jag kombinerar även kunskap och erfarenhet med aktiviteter för att lära ut och utveckla på ett engagerande sätt.

Målet med OptiMentalPerformance är

  1. Att hjälpa ledare fostra motståndskraftiga idrottare
  2. Att hjälpa ledare fostra ett anpassar motivationsklimat i gruppen
  3. Att få idrottaren att prestera på topp och nå sin potential oavsett omständigheterna
  4. Att tänka och fokusera mer produktivt
  5. Att göra idrottaren mentalt stark och att hantera motgångar och press
  6. Maximera chanserna att nå topprestation
  7. Att sätta idrottarna och ledare i en vinnarposition
  8. Att sprida kunskap om vikten av mental träning